Inloggad som:

avslutad_KEYNOTE-252

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_KEYNOTE-252
MK-3475_En dubbelblindad randomiserad fas III-studie av pembrolizumab (MK-3475) i kombination med epacadostat eller placebo hos patienter med melanom som inte går att operera eller som metastaserat (Keynote-252)/ECHO-301)
A Phase 3 Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study of Pembrolizumab (MK-3475) in Combination with Epacadostat or Placebo in Subjects with Unresectable or Metastatic Melanoma (Keynote-252/ECHO-301)
PLACEHOLDER
Studieläkemedlet Epacadostat som tilläggsbehandling till Pembrolizumab jmf med enbart Pembrolizumab vid metastaserande malignt melanom.
Mer information om studien för vårdgivare
-
-
Behandling
Fas 3
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2019-03-21)

Tillbaka till listan