Inloggad som:

avslutad_KEYNOTE-048

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_KEYNOTE-048
MK-3475-048. En randomiserad multicenterstudie där Pembrolizumab (MK-3475) jämförs med standardbehandling hos patienter med huvud- och halscancer
A Phase 3 Clinical Trial of Pembrolizumab (MK-3475) in First Line Treatment of Recurrent/Metastatic Head and Neck Squamous Cell Carcinoma
PLACEHOLDER
Studieläkemedlet MK-3475 är en så kallad PD-1 hämmare, som i studien skall jämföras mot standardbehandling med cytostatika hos patienter som har återfall eller metastaserande cancer i huvud- och halsregionen.
Mer information om studien för vårdgivare
Histologiskt och cytologiskt verifierad cancer i huvud- och halsregionen. Ingen tidigare systemisk terapi mot metastatisk sjukdom. Primärtumören skall sitta i orofarynx, oral cavity, hypofarynx och larynx.
Progression av sjukdom inom 6 månader efter kurativ systemisk behandling. Strålbehandling inom 2 veckor före randomisering eller ej återhämtad från biverkningar av tidigare behandling.
Behandling
Fas 3
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2019-03-21)

Tillbaka till listan