Inloggad som:

MIR-studien

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

MIR-studien
MikroRNA som markörer för monitorering av sjukdomsaktivitet, utvärdering av effekt av cytostatikabehandling, samt verktyg för tidig upptäckt av recidiv av metastatisk testikelcancer. Implentering av MIR-Studien
MicroRNA-371 as Markers for Disease Activity and as a Tool to Monitor the Effect of Chemotherapy and Early Detection of Recurrence in Patients With Testicular Germ Cell Tumours
PLACEHOLDER
Provtagningsstudie på testiscancer i olika stadier av sjukdomen. MikroRNA utvärderas som markörer för monitorering av sjukdomsaktivitet, utvärdering av effekt av cytostatikabehandling, samt verktyg för tidig upptäckt av recidiv av metastatisk testikelcancer.
Mer information om studien för vårdgivare
Testikelcancer- som ska opereras eller starta behandling
-
Observation
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: studyjohanna (2024-03-10)

Tillbaka till listan