Inloggad som:

MIR-studien

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

MIR-studien
MikroRNA som markörer för monitorering av sjukdomsaktivitet, utvärdering av effekt av cytostatikabehandling, samt verktyg för tidig upptäckt av recidiv av metastatisk testikelcancer. Implentering av MIR-Studien
PLACEHOLDER
Mer information om studien för vårdgivare
Observation
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: Birgitta Nässén (2019-06-11)

Tillbaka till listan