Inloggad som:

Minimalinvasiv Isolerad Hyperterm Perfusion (MI-ILP)

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

Minimalinvasiv Isolerad Hyperterm Perfusion (MI-ILP)
Minimalinvasiv Isolerad Hyperterm Perfusion (MI-ILP)
Minimalinvasiv Isolerad Hyperterm Perfusion (MI-ILP)
PLACEHOLDER
Syftet med studien är att utvärdera Isolerad Hyperterm Perfusion (ILP) genomfört med minimalinvasiv teknik (MI-ILP) i jämförelse med öppen kirurgi.
Mer information om studien för vårdgivare
Patienter med in-transit metastaser från malignt melanom som accepteras för behandling med ILP vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Behandling
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: Therese Bengtsson (2021-09-20)

Tillbaka till listan