Inloggad som:

Miltenyi

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

Miltenyi
Miltenyi
En randomiserad öppen pivotstudie i fas II vid flera center för utvärdering av effekt och säkerhet för MB-CART2019.1 jämfört med sedvanlig behandling hos deltagare med recidiverande/refraktärt, diffust, storcelligt B-cellslymfom som inte lämpar sig för behandling med höga doser av cytostatika och autolog benärgstransplantation
PLACEHOLDER
Syftet med denna studie är att ta reda på om ett forskningsläkemedel som kallas MB-CART2019.1 är effektivare än en standardbehandling med cytostatika behandling mot din sjukdom. MB-CART2019 .1 är en form av immunterapi med så kallade CAR T-celler.
Mer information om studien för vårdgivare
Histologically proven DLBCL and associated subtypes, Primary (thymic) large mediastinal BCL. High-grade B-cell lymphoma (HGBL) with MYC and BCL2 and/or BCL6 rearrangements with DLBCL histology. Age > 18 years
Contraindications for R-GemOx and BR plus polatuzumab vedotin as judged by the treating physician. ECOG performande status >2.
Behandling
Fas 2
Ej tillämpbar
Företag

Studien ändrades senast av: Akademiska sjukhus (2023-09-25)

Tillbaka till listan