Inloggad som:

Micro RNA/CTC

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

Micro RNA/CTC
Micro RNA/CTC. Cirkulerande tumörceller och mikroRNA som möjliga prediktiva faktorer för behandling a patienter med återfall av bröstcancer – en klinisk studie med utvärdering av patienternas livskvalitét
The potential of circulating microRNA`s and circulating tumour cells (CTC´s) as tools for prediction of therapy response in advanced breast cancer (ABC) a clinical study with combined Quality of Life assessment.
PLACEHOLDER
En studie som undersöker behandlingsprediktiva markörer, mikroRNA och CTC i blodprover som har ett prediktivt värde för patienter med generaliserad bröstcancer. Studien är planerad samla in blodprover vid första recidiv och senare vid första bytet av beh samt undersöka livskvalitet.
Mer information om studien för vårdgivare
Diagnosticerad bröstcancer vid första återfall
Observation
Fas 1
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: Sogeti_Patrik (2019-06-11)

Tillbaka till listan