Inloggad som:

Metro

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

Metro
Precisionsbestrålning mot metastaser vid hormonkänslig prostatacancer med begränsad spridning
Metastasis directed Stereotactic Body Radiotherapy for Oligo metastatic Hormone sensitive Prostate Cancer
PLACEHOLDER
Att undersöka om stereotaktisk strålbehandling vid oligometastaserad hormonkänslig prostatacancer kan förlänga sjukdomsfri överlevnad jämfört med standardbehandling
Mer information om studien för vårdgivare
ECOG 0-1, prostatcancer verifierat i vävnadsprov. 1-3 skelettmetastaser och/eller lymfkörtelmetastaser påvisad med PSMA-PET/CT vid nyupptäckt prostatacancer eller vid PSA-återfall efter kurativt syftande behandling. Villig och kapabel att ge skriftligt samtycke till deltagande i studien.
Kastrationsresistent prostatacancer, någon behandling som påverkar PSA, patient som bedöms lämplig för annan behandling, förväntad överlevnad <3 år, föregående radioterapi el kirurgi som kan störa planerad behandling
Behandling
Fas 3
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-06-08)

Tillbaka till listan