Inloggad som:

avslutad_METhROnomic

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_METhROnomic
Effekt av lågdos metronomisk kemoterapi vid bröstcancer – en tvåstegs studie med retrospektiv analys följd av en transnationell fas III studie
Effect of low dose METhROnomic chemotherapy in breast cancer – a two-step study with a retrospective analyses followed by a translational phase II study
PLACEHOLDER
Syftet med fas III-studien är att ge patienter en daglig låg dos med metronomisk cytostatika som läkemedelsbehandling för att undersöka prediktiva markörer, effekt, toxicitet, resistens och stimulering av immunförsvaret hos patienter med spridd bröstcancer.
Mer information om studien för vårdgivare
Kvinnor och män över 18 år med histologiskt verifierad spridd bröstcancer och mätbar eller värderbar sjukdom och ECOG performance status 1-2.
Kliniskt signifikant kardiovaskulär sjukdom, icke läkande sår, aktiv peptid och benfraktur, andra sjukdomar, neurologiska eller metaboliska underfunktioner.
Behandling
Fas 2
Palliativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-05-15)

Tillbaka till listan