Inloggad som:

Meteroid

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

Meteroid
CA055-026 en studie för att jämföra effektivitet och säkerhet av oralt azacitidin (Oral-Aza,ONUREG®) plus BSC kontra placebo plus BSC hos deltagare med IPSS-R låg- eller intermediärrisk MDS.
A Phase 2/3, Multicenter, Randomized, Dose Optimization (Part I), Double-blind (Part II) Study to Compare the Efficacy and Safety of Oral Azacitidine (Oral-Aza, ONUREG®) plus Best Supportive Care (BSC) versus Placebo plus BSC in Participants with IPSS-R Low- or Intermediate-risk M
PLACEHOLDER
En studie för att jämföra effekten och säkerheten av oralt azacitidin plus bästa stödjande vård (BSC) jämfört med placebo plus BSC hos deltagare med reviderat internationellt prognostiskt poängsystem (IPSS-R) myelodysplastiskt syndrom med låg eller intermediär risk (MDS)
Mer information om studien för vårdgivare
- Deltagaren har en dokumenterad MDS diagnos - (ECOG) 0, 1, eller 2
Tidigare behandling med azacitidin (alla formuleringar), decitabin, eller annat hypometylerande medel
Behandling
Fas 2-3
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2024-01-30)

Tillbaka till listan