Inloggad som:

MesaCAPP

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

MesaCAPP
Mesalamine i preventivt syfte mot kolorektal cancer vid Lynch syndrom
Mesalamine for Colorectal Cancer Prevention Program in Lynch syndrome
PLACEHOLDER
Mesalamine som cancerprotektivt läkemedel vid Lynch syndrom- version 2
Mer information om studien för vårdgivare
Kvinnor och män, över 30 år med Lynch syndrom med mutation i MMR inklusive MLH1, MSH2, EpCAM och MSH6.
Presence of colorectal endoscopically non-removable benign neoplasia (patient can be included if the adenoma is removed) Regular use of aspirin/ASA: daily use of ≥100mg in more than 3 continuous months within the last year
Behandling
Fas 2
Kurativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: Birgitta Nässén (2023-09-12)

Tillbaka till listan