Inloggad som:

avslutad_MeRmaiD-1

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_MeRmaiD-1
En Fas III, Randomiserad , Multicenter, Dubbelblind, Placebokontrollerad Studie för att Bestämma Effektiviteten av Adjuvant Durvalumab i Kombination Med Platinabaserad Kemoterapi i Fullständigt Borttagen Stadium II-III icke-småcellig lungcancer (MeRmaiD-1)
A Phase III, Randomized, Multicenter, Double-blind, Placebo-controlled Study to Determine the Efficacy of Adjuvant Durvalumab in Combination with Platinum-based Chemotherapy in Completely Resected Stage II-III NSCLC (MeRmaiD-1)
PLACEHOLDER
Mer information om studien för vårdgivare
Behandling
Fas 3
Ej tillämpbar
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-05-10)

Tillbaka till listan