Inloggad som:

avslutad_MERLIN

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_MERLIN
Klinisk multicenter Fas II studie: Mosunetuzumab vid tidigt återfall av återfall av follikulärt lymfom i de nordiska länderna
Phase II multicenter clinical trial: Mosunetuzumab for Early Relapse of Follicular Lymphoma in the Nordic countries
PLACEHOLDER
Studien kommer att undersöka om mosunetuzumab kan ge långvarig sjukdomskontroll hos patienter med follikulärt lymfom som har fått tidigt återfall (eller som har otillräcklig effekt) efter primärbehandling.
Mer information om studien för vårdgivare
Patienter med follikulärt lymfom som fått dåligt svar eller återfall inom 24 månader efter första linjens behandling
Fått 2 eller mer tidigare behandlingslinjer
Behandling
Fas 2
Palliativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2024-01-16)

Tillbaka till listan