Inloggad som:

MelMarT-II

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

MelMarT-II
MelMart-II
Melanoma Margins Trial (MelMarT): A Phase III, multi-centre, multi-national randomised control trial investigating 1cm v 2cm wide excision margins for primary cutaneous melanoma
PLACEHOLDER
En fas III, multi-center, multi-nationell, randomiserad, kontrollerad, klinisk prövning som undersöker 1cm mot 2cm utvidgad excisionsmarginal för primärt kutant malignt melanom
Mer information om studien för vårdgivare
*Primärt kutant malignt melanom (pT2b-pT4b) planerad för WLE + SLNB. *2cm marginal måste vara tekniskt genomförbart. *Förväntad livslängd i minst 5 år. *ECOG 0-1. *Ålder över 18 år.
*Desmoplastic or neurotropic melanoma. *Microsatellitosis. *Subungual melanoma. *Tidigare eller samtidigt annat invasivt malignt melanom. *Metastaserat melanom *Tidigare cancer under de senaste 5 åren *Planerad strålbehandling mot området för WLE *Organtransplantation. *Immunsupprimerande läkemedel.
Behandling
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: Therese Bengtsson (2021-09-17)

Tillbaka till listan