Inloggad som:

MelBank-studien

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

MelBank-studien
Studier på primära melanom och högrisk sjukdom.
Studier på primära melanom och högrisk sjukdom.
PLACEHOLDER
Provtagning i samband med rutindiagnos-biopsi/operation på tjocka primära melanom eller mukösamelanom
Mer information om studien för vårdgivare
Observation
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: studyjohanna (2024-01-30)

Tillbaka till listan