Inloggad som:

avslutad_MEGALiT

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_MEGALiT
MEGALiT - en studie där effekten av etablerade cancerläkemedel undersöks på nya cancersjukdomar
A MolEcularly Guided Anti-Cancer Drug Off-Label Trial– a multicenter, basket and umbrella explorative trial on the efficacy and safety of molecular profile selected commercially available targeted anti-cancer drugs in patients with advanced cancers progressive on standard therapy
PLACEHOLDER
I tumörceller uppstår ofta mutationer (förändringar) i cellens arvsmassa. Genom en process som kallas för ”sekvensering” kan man hitta mutationer som bara finns i cancersjukdomen. Dessa mutationer skapar ett unikt ”fingeravtryck.” Då man känner till vilka förändringar som uppkommit i tumören så är det ibland möjligt att välja behandling med målinriktade cancerläkemedel. MEGALiT är en forskningsstudie som undersöker säkerhet och tumördödande effekt av ett urval av läkemedel baserat på de mutationer som finns i tumörcellerna. Traditionellt behandlas cancersjukdomar utifrån cancertyp och med de läkemedel som finns tillgängliga för den typen av cancer. Vi vill nu undersöka om behandling som är etablerad för en eller några få cancersjukdomar också kan vara effektiv i andra cancerformer, förutsatt att tumören påvisas ha mutationer som passar för studiens aktuella läkemedel.
Mer information om studien för vårdgivare
Lokalt avancerad eller metastaserad solid tumör. Mätbar sjukdom. Möjligt att ta ny vävnadsbiopsi (CNS malignitet undantaget). ECOG performance status 0-2. Acceptabel organfunktion
Pågående behandlings-relaterad toxicitet > grad 2 Aktiv progressiv CNS metastas
Behandling
Fas 2
Palliativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-11-21)

Tillbaka till listan