Inloggad som:

Mateo

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

Mateo
Randomiserad kontrollerad prövning av underhållsbehandling med S-1 vid spridd magsäcks-/matstrupscancer.
AIO-YMO-0111: Randomized controlled trial of S-1 maintenance therapy.
PLACEHOLDER
Patienter med metastaserat eller lokalt avancerat adenocarcinom i esophagus, cardia eller ventrikel. Alla patienter inleder med 12 veckors oxaliplatin-baserad kombinationsbehandling med kemoterapi. Patienter som inte progredierar på detta randomiseras till att fortsätta med samma regim till progress
Mer information om studien för vårdgivare
1) Metastaserad eller lokalt avancerat cancer i esophagus, cardia eller ventrikel. 2) Adenocarcinom, utan känd HER-2-amplifiering. 3) Mätbar sjukdom enl RECIST 1.1 4) (Neo)adjuvant (radio)kemoterapi måste ha avslutats >6 mån före inklusion. 5) ECOG 0-1.
1) Tidigare malignitet senaste 5 åren (förutom basaliom och cervix cancer in situ). 2) Tidigare cytostatika för spridd esophagogastrisk cancer. 3) Kronsik diarré. 4) Perifer neuropati grad >1.
Behandling
Fas 2
Palliativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2022-10-03)

Tillbaka till listan