Inloggad som:

MAATEO

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

MAATEO
En fas I klinisk läkemedelsstudie i AML, ALL och MDS patienter för att utvärdera säkerheten, tolererbarheten och effekten av Karonudib.
A phase I study in AML, ALL or MDS patients to evaluate safety, tolerability and efficacy of Karonudib.
PLACEHOLDER
MAATEO är en Fas I studie där en MTH1-hämmare - Karonudib testas hos patienter med hematologisk cancer; AML, ALL eller MDS. Syftet är att undersöka säkerhet och tolerans samt vidareutveckla Karonudib. MTH1 uppregleras i cancerceller och är en mekanism för cancerceller att skydda sig från skadliga ämnen.
Mer information om studien för vårdgivare
Patienter med AML, ALL eller MDS som progredierat efter "standard of care" behandling. ECOG 0-2. Mätbar sjukdom. Adekvat lever- och njurfunktion.
-
Behandling
Fas 1
Palliativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: Anita Björk (2023-09-11)

Tillbaka till listan