Inloggad som:

MAT-02

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

MAT-02
En fas 1 -studie med syfte att utvärdera säkerhet, genomförbarhet och immunologisk respons vid behandling av metastaserande malignt melanom med adoptiva T-celler med eller utan dendritiska celler.
A Phase I Study to Evaluate Safety, Feasibility and Immunologic Response of Adoptive T Cell Transfer With or Without Dendritic Cell Vaccination in Patients With Metastatic Melanoma
PLACEHOLDER
.
Mer information om studien för vårdgivare
Patienter med progredierande inoperabelt kutant malignt melanom som fått all tillgänglig behandling för sin sjukdom.
Autoimmun sjukdom, hjärt -kärlsjukdom.
Behandling
Fas 1
Palliativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: Administrator (2018-02-14)

Tillbaka till listan