Inloggad som:

MAT-02

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

MAT-02
En fas 1 -studie med syfte att utvärdera säkerhet, genomförbarhet och immunologisk respons vid behandling av metastaserande malignt melanom med adoptiva T-celler med eller utan dendritiska celler.
A Phase I Study to Evaluate Safety, Feasibility and Immunologic Response of Adoptive T Cell Transfer With or Without Dendritic Cell Vaccination in Patients With Metastatic Melanoma
PLACEHOLDER
En fas I-studie för att utvärdera säkerhet, genomförbarhet och immunologiskt svar av adoptiv T-cellsöverföring med eller utan dendritisk cellvaccination hos patienter med metastaserande melanom
Mer information om studien för vårdgivare
Patienter med progredierande inoperabelt kutant malignt melanom som fått all tillgänglig behandling för sin sjukdom.
Autoimmun sjukdom, hjärt -kärlsjukdom.
Behandling
Fas 1
Palliativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: Birgitta Nässén (2023-09-25)

Tillbaka till listan