Inloggad som:

MASTIFF

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

MASTIFF
MTH1-inhibering med Karonudib för patienter med spridd cancersjukdom.
MTH1, A Phase 1, Study on Tumors Inhibition, First in human, First in class.
PLACEHOLDER
MASTIFF är en Fas I studie där en MTH1-hämmare - Karonudib testas för första gången. Syftet är att undersöka säkerhet och tolerans samt vidareutveckla Karonudib. MTH1 uppregleras i cancerceller och är en mekanism för cancerceller att skydda sig från skadliga ämnen.
Mer information om studien för vårdgivare
Patienter med solida tumörer som har progredierat efter "standard of care" terapi. ECOG 0-1. Mätbar sjukdom.
Mindre än 4 veckor sedan avslutad tidigare systemisk cancerbehandling. Mindre än 3 veckor sedan avslutad palliativ strålbehandling. .Mindre än 3 veckor efter mindre operation
Behandling
Fas 1
Palliativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: Akademiska sjukhus (2024-01-30)

Tillbaka till listan