Inloggad som:

MARS-studien

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

MARS-studien
Mars-studien. Multicenter fas III studie: Tillägg av radioterapi i kombination med standard behandling för stadium IV Icke småcellig lungcancer
Multicentre phase III study: Addition of Radiotherapy to Standard medical treatment för stage IV NSCLC
PLACEHOLDER
Kan tillägg av strålbehandling mot lungtumörer hos patienter som behandlas med standard cytostatika ge upphov till bättre livskvalitet
Mer information om studien för vårdgivare
Histologiskt eller cytologiskt verifierad icke småcellig lungcancer. Blandad histologi eller cytologi för komponenter med NSCLC Performance status 0-2 Patienter planerade eller under standardbehandling med platinumbaserad, kemoterapi, kemo-immunterapi eller immunterapi vid första linjen.
Patient som är syrgaskrävande. Andra primära maligniteter inom 3 år. ALK och EGFR muterade tumörer Allvarliga hjärtsjukdomar
Behandling
Fas 3
Palliativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: studyjohanna (2024-03-10)

Tillbaka till listan