Inloggad som:

MARS

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

MARS
MARS. En randomiserad fas III-studie med tillägg av strålbehandling till standard cytostatikabehandling vid stadium IV, icke småcellig lungcancer.
A Phase III Randomized, Open-Label, Multi-Center, Global Study of MEDI4736 in Combination With Tremelimumab Therapy Versus Standard of Care Platinum-Based Chemotherapy in First-Line Treatment of Patients With Advanced or Metastatic Non Small-Cell Lung Cancer (NSCLC)
PLACEHOLDER
Kan tillägg av strålbehandling mot lungtumörer hos patienter som behandlas med standard cytostatika ge upphov till bättre livskvalitet
Mer information om studien för vårdgivare
Histologiskt eller cytologiskt verifierad icke småcellig lungcancer Stadie IV Tidigare obehandlad sjukdom, inga symtom från hjärnmetastaser Performancestatus 0-2 och lungfunktion FEV1 lika med eller större än 1 L.
Patient som är syrgaskrävande. Andra primära maligniteter inom 3 år, ALK och EGFR muterade tumörer.
Behandling
Fas 3
Ej tillämpbar
Företag

Studien ändrades senast av: Susanne Zachau (2019-11-29)

Tillbaka till listan