Inloggad som:

MARIPOSA-2

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

MARIPOSA-2
MARIPOSA-2
A Study of Amivantamab and Lazertinib in Combination With Platinum-Based Chemotherapy Compared With Platinum-Based Chemotherapy in Patients With Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR)-Mutated Locally Advanced or Metastatic Non- Small Cell Lung Cancer After Osimertinib Failure (MARIPOSA-2)
PLACEHOLDER
A Phase 3, Open-Label, Randomized Study of Amivantamab and Lazertinib in Combination With Platinum-Based Chemotherapy Compared With Platinum-Based Chemotherapy in Patients With EGFR-Mutated Locally Advanced or Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer After Osimertinib Failure
Mer information om studien för vårdgivare
Solid tumör som ej blivit strålad. Deltagaren måste ha histologiskt eller cytologiskt bekräftad, lokalt avancerad eller metastaserad, icke-skivepitelbaserad icke-småcellig lungcancer (NSCLC), karakteriserad vid eller efter tidpunkten för lokalt avancerad eller metastaserad sjukdomsdiagnos av anting
Strålbehandling 14 dagar innan studiestart. Hjärnmetastaser. Symtom på interstitiell lungsjukdom. Hjärtsjukdom.
Behandling
Fas 3
Kurativ
Ej tillämpbar

Studien ändrades senast av: Akademiska sjukhus (2023-08-23)

Tillbaka till listan