Inloggad som:

avslutad_Male breast cancer study

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_Male breast cancer study
Male breast cancer study. Klinisk och biologisk karakterisering av manlig bröstcancer: en internationell EORTC, BIG, TBCRC och BCG intergrupp studie.
Clinical and biological characterization of Male Breast Cancer: an international EORTC, BIG, TBCRC and NABCG intergroup study.
PLACEHOLDER
Prospektiv och retrospektiv studie som kartlägger och karaktäriserar manlig bröstcancer avseende ålder, stadium, behandling, överlevnad, genetiska och miljöfaktorer och tumörbiologiska egenskaper. För att möjliggöra ett individualiserat patientomhändertagande för framtida patienter.
Mer information om studien för vårdgivare
Män med verifierad spridd bröstcancer
Observation
Fas 1
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-05-11)

Tillbaka till listan