Inloggad som:

MajesTEC-7

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

MajesTEC-7
A Phase 3 Randomized Study Comparing Teclistamab in Combination with Daratumumab SC and Lenalidomide (Tec-DR) versus Daratumumab SC, Lenalidomide, and Dexamethasone (DRd) in Participants with Newly Diagnosed Multiple Myeloma Who are Either Ineligible or not Intended for Autologous Stem Cell Transplant as Initial Therapy
A Phase 3 Randomized Study Comparing Teclistamab in Combination with Daratumumab SC and Lenalidomide (Tec-DR) versus Daratumumab SC, Lenalidomide, and Dexamethasone (DRd) in Participants with Newly Diagnosed Multiple Myeloma Who are Either Ineligible or not Intended for Autologous Stem Cell Transplant as Initial Therapy
PLACEHOLDER
Syftet med studien är att utvärdera om behandling med teclistamab i kombination med daratumumab och lenalidomid (Tec-DR) är säkert för patienter med obehandlad myltipelt myelom som antingen inte är lämpliga inte är tilltänkta för autolog stamcellstransplantation som initial behandling.
Mer information om studien för vårdgivare
Nydiagnostiserade patienter med multipelt myelom enligt IMWG-kriterierna och som inte är lämpade eller tilltänkta för autolog stamcellstransplantation.
Behandling
Fas 3
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: Mirella Wahl (2024-03-12)

Tillbaka till listan