Inloggad som:

MagTotal

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

MagTotal
MagTotal
Lokalisering av såväl primärtumör som sentinel node med magnetisk teknik - MagTotal
PLACEHOLDER
En randomiserad studie som jämför indikering av brösttumör med hjälp av Magseed (en markör som avger magnetisk signal) mot ståltrådsindiktering (som är rutin idag). Jämförelsen sker i den patientgrupp som genomgår sentinel node med MagTrace/SentiMag-tekniken.
Mer information om studien för vårdgivare
Preoperativ diagnos av DCIS eller invasiv bröstcancer där tumören ska indikeras och sentinel node biopsi genomföras. Ålder över 18 år.
Neoadjuvant behandling med MR som uppföljning Intolerans/överkänslighet mot järn, dextran eller MagTrace Järnöverskottssjukdom Gravid/ammande Pacemaker/implantat i bröstkorgen
Behandling
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: Therese Bengtsson (2021-09-17)

Tillbaka till listan