Inloggad som:

MAGSNOW

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

MAGSNOW
Sentinel node lokalisation och stadieindelning med superparamagnetisk järnoxid-förstärkt MR och Magtrace®/Sentimag® för kvinnliga patienter med Bröstcancer
Sentinel Node Localization and Staging With Low Dose Superparamagnetic Iron Oxide-enhanced Magnetic Resonance Imaging and Magnetic Probe in Patients With Breast Cancer
PLACEHOLDER
Syftet med detta forskningsprojekt är att fastställa om det går att använda en lägre dos av spårämnet Magtrace® för att markera portvaktskörteln. Sekundärt ska forskningsprojektet utvärdera om en lägre dos av Magtrace® orsakar några artefakter/störningar på MR och/eller någon missfärgning i huden. Sekundärt ska forskningsprojektet också se om det på en magnetröntgen, efter injektion av Magtrace® går att avgöra om portvaktskörteln innehåller någon metastas eller inte.
Mer information om studien för vårdgivare
*Ålder över 18 år. *Histologiskt bekräftad bröstcancer, planerad för bröstbevarande kirurgi med sentinel node biopsi.
*Gravid/ammande. *Järnöverskottssjukdom. *Känd överkänslighet mot järn, dextran eller blåa färgämnen. *Kontraindikation för MR (MRI kohorten). *Oförmåga att förstå studieinformationen eller ge informerat samtycke.
Behandling
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-06-14)

Tillbaka till listan