Inloggad som:

MAGSNOW

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

MAGSNOW
MAGSNOW
Sentinel node lokalisation och stadieindelning med superparamagnetisk järnoxid-förstärkt MR och Magtrace®/Sentimag® för kvinnliga patienter med Bröstcancer (MAGSNOW).
PLACEHOLDER
Syftet med detta forskningsprojekt är att fastställa om det går att använda en lägre dos av spårämnet Magtrace® för att markera portvaktskörteln. Sekundärt ska forskningsprojektet utvärdera om en lägre dos av Magtrace® orsakar några artefakter/störningar på MR och/eller någon missfärgning i huden. Sekundärt ska forskningsprojektet också se om det på en magnetröntgen, efter injektion av Magtrace® går att avgöra om portvaktskörteln innehåller någon metastas eller inte.
Mer information om studien för vårdgivare
*Ålder över 18 år. *Histologiskt bekräftad bröstcancer, planerad för bröstbevarande kirurgi med sentinel node biopsi.
*Gravid/ammande. *Järnöverskottssjukdom. *Känd överkänslighet mot järn, dextran eller blåa färgämnen. *Kontraindikation för MR (MRI kohorten). *Oförmåga att förstå studieinformationen eller ge informerat samtycke.
Behandling
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: Therese Bengtsson (2021-09-17)

Tillbaka till listan