Inloggad som:

Magnitude

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

Magnitude
En studie med niraparib i tillägg till abirateronacetat och prednisolon för behandling vid spridd prostatacancer
A Phase 3 Randomized, Placebo-controlled, Double-blind Study of Niraparib in Combination with Abiraterone Acetate and Prednisone Versus Abiraterone Acetate and Prednisone for Treatment of Subjects with Metastatic Prostate Cancer
PLACEHOLDER
Mer information om studien för vårdgivare
Behandling
Fas 3
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2019-10-16)

Tillbaka till listan