Inloggad som:

MAGNETISMM-7-studien

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

MAGNETISMM-7-studien
A randomised, 2-arm, phase 3 study of elranatamab (PF-06863135) versus lenalidomide in patients with newly diagnosed multiple myeloma who are minimal residual disease-positive after undergoing autologous stem-cell transplantation
A randomised, 2-arm, phase 3 study of elranatamab (PF-06863135) versus lenalidomide in patients with newly diagnosed multiple myeloma who are minimal residual disease-positive after undergoing autologous stem-cell transplantation
PLACEHOLDER
En randomiserad, 2-armad, fas-III studie av elranatamab (PF-06863135) jämfört med lenalidomid hos patienter med nydiagnosticerat multipelt myelom som är MRD (Minimal residual disease) positiva efter genomgången autolog stamcellstransplantation
Mer information om studien för vårdgivare
1. Multipelt myelom diagnos som ställes i enighet med IMWG kriterierna 2. Minst 1 men inte fler än 3 tidigare behandlingslinjer, där lenalidomid och en proteasomhämmare skall ha ingått. 3. Man skall ha uppnått en respons i nivå med MR eller bättre bedömt med IMWG kriterierna
1. Pågående grad 2 eller högre perifer sensorisk eller motorisk neuropati 2. Historik av Guillaume Barre syndrom eller dess varianter 3. Tidigare BCMA riktad terapi, anti-CD 38 terapi inom senaste halvåret samt refraktär mot tidigare given anti-CD38 terapi
Behandling
Fas 3
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: Birgitta Nässén (2023-05-11)

Tillbaka till listan