Inloggad som:

Teliso-V

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

Teliso-V
Phase 3, open-label, randomized, controlled, global study in subjects with c-Met overexpressing (c- Met+), EGFR wildtype, locally advanced/metastatic non-squamous NSCLC that has progressed after standard of care therapy.
A Phase 3 Open-Label, Randomized, Controlled, Global Study of Telisotuzumab Vedotin (ABBV-399) Versus Docetaxel in Subjects With Previously Treated c-Met Overexpressing, EGFR Wildtype, Locally Advanced/Metastatic Non-Squamous Non-Small Cell Lung Cancer
PLACEHOLDER
En global fas 3, oblindad, randomiserad och kontrollerad studie för att utvärdera effekt och säkerhet av telisotuzumab vedotin (ABBV-399) jämfört med docetaxel som behandling av tidigare behandlad och lokalt framskriden eller metastaserande EGFR-vildtyps icke-skivepitels icke-småcellig lungcancer (NSCLC) med c-Met överuttryck hos vuxna.
Mer information om studien för vårdgivare
Lokalt avancerad eller metastaserande c-Met positiv EGFRvildtypsv icke-skivepitels icke-småcellig lungcancer (NSCLC)
- Adenosquamous histologi. - EGFR aktiverande mutationer. -Tidigare behandlats med c-Met-targeted antikroppar. -Tidigare behandlats med docetaxel. - större operation inom 21 dagar före första dosen av telisotuzuma
Behandling
Fas 3
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: Birgitta Nässén (2023-10-23)

Tillbaka till listan