Inloggad som:

avslutad_M12-914 BRoCAde

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_M12-914 BRoCAde
M12-914 BRoCAde - En randomiserad, placebo kontrollerad, fas III studie av karboplatin och paklitaxel med eller utan PARP hämmaren Veliparib (ABT-888) i HER2-neg, metastatisk eller lokalt avancerad icke-resektabel BRCA associerad bröstcancer.
A phase 3 randomizes, placebo controlled trial of carboplatin and paclitaxel with or without the poly ADP-ribose polymerase (PARP) inhibitor veliparib (ABT-888) in human epidermal growth factor receptor (HER2)-neg metastatic or locally advanced unresectable breast cancer gene (BRCA)-associated breast cancer.
PLACEHOLDER
Män och kvinnor med lokalt avancerad eller metastatisk bröstcancer som har ärftlig mutation i BRCA1 eller BRCA2.
Mer information om studien för vårdgivare
≥ 18 år. Metastatisk eller lokalt avancerad bröstcancer. Mutation i någon av generna BRCA1 eller BRCA2. Detta testas som en del i screeningen. HER2-neg. Radiologiskt utvärderbar sjukdom. Adekvata labvärden, testas också som en del i screeningen. Fertila kvinnor samt män måste använda preventivmedel.
Terapi med > 2 linjer av kemoterapi mot metastatisk sjukdom. Progress eller återfall inom 12 mån efter avslutad platinumterapi eller fått > 1 tidigare linje av platinumterapi mot bröstcancer. Tidigare behandling med PARP-inhibitorer. Tidigare kurer med Taxaner.
Behandling
Fas 3
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2019-03-21)

Tillbaka till listan