Inloggad som:

LYMRIT-37-01

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

LYMRIT-37-01
Fas1-2studie med Lutetium-177 radioaktivt märkt antikropp mot B-cellsmarkören CD37 på patienter med återfall av B-cellslymfom
A phase I/II study of 177Lu-HH1 (Betalutin TM) radioimmuniotherapy for treatment of released CD37+ non Hodgkin lymphoma
PLACEHOLDER
Ny typ av radioimmunbehandling. Utprovning av dosering Tre behandlingsdagar Benmärgsprover tas 3 ggr.
Mer information om studien för vårdgivare
Säkerställt återfall av B-cellslymfom,
Andra allvarliga sjukdomar
Behandling
Fas 1-2
Ej tillämpbar
Företag

Studien ändrades senast av: Administrator (2018-02-14)

Tillbaka till listan