Inloggad som:

avslutad_LUME BioNIS

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_LUME BioNIS
En icke-interventions biomarkörstudie på patienter med icke-småcellig lungcancer (NSCLC) av adenocarcinomtyp som påbörjar behandling med Vargatef® (nintedanib) enligt godkänd indikation.
A Non-interventional Biomarker Study in Patients With Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) of Adenocarcinoma Tumour Histology Eligible for Treatment With Vargatef® According to the Approved Label.
PLACEHOLDER
Primära syftet med studien är att undersöka om genetiska markörer (ensamma eller i kombination med andra kliniska faktorer) kan användas för att förutsäga den totala överlevnaden hos patienter med icke-småcellig lungcancer som behandlas med Vargatef i kombination med Docetaxel.
Mer information om studien för vårdgivare
Över 18 år, arkiverad tumörvävnad (minimum 10 snitt) som tagits i samband med diagnos (eller senare) dock före första linjens behandling
Om Vargatef sattes in mer än 7 dagar innan signerat studiesamtycke
Behandling
Fas 4
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2020-10-07)

Tillbaka till listan