Inloggad som:

PREDIX LumB

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

PREDIX LumB
Effekten av medicinsk behandling av bröstcancer med aggressiv tillväxtprofil alternativt långsam tillväxt med lymfkörtelmetaser före operation.
Neoadjuvant Response-guided Treatment of ER Positive Tumors With High Proliferation or Low Proliferation With Metastatic Nodes. Part of a Platform of Translational Phase II Trials Based on Molecular Subtypes
PLACEHOLDER
Kvinnor eller män över 18 års ålder med bröstcancer av luminal B- typ konfirmerat aktuella för neoadjuvant behandling. Randomiseras mellan neoadjuvant cytostatika eller med tillägg av Palbociklib.
Mer information om studien för vårdgivare
Bröstcancer aktulla för neoadjuvant behandling. ECOG 0-1
Annan malignitet eller spridd sjukdom
Behandling
Fas 2
Kurativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2022-05-25)

Tillbaka till listan