Inloggad som:

avslutad_PREDIX LumB

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_PREDIX LumB
Effekten av medicinsk behandling av bröstcancer med aggressiv tillväxtprofil alternativt långsam tillväxt med lymfkörtelmetaser före operation.
Neoadjuvant Response-guided Treatment of ER Positive Tumors With High Proliferation or Low Proliferation With Metastatic Nodes. Part of a Platform of Translational Phase II Trials Based on Molecular Subtypes
PLACEHOLDER
Kvinnor eller män över 18 års ålder med bröstcancer av luminal B- typ konfirmerat aktuella för neoadjuvant behandling. Randomiseras mellan neoadjuvant cytostatika eller med tillägg av Palbociklib.
Mer information om studien för vårdgivare
Bröstcancer aktulla för neoadjuvant behandling. ECOG 0-1
Annan malignitet eller spridd sjukdom
Behandling
Fas 2
Kurativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2022-10-06)

Tillbaka till listan