Inloggad som:

avslutad_LOXO-BTK-18001

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_LOXO-BTK-18001
A Phase 1/2 Study of Oral LOXO-305 in Patients with Previously Treated Chronic Lymphocytic Leukemia/Small Lymphocytic Lymphoma (CLL/SLL) or Non-Hodgkin Lymphoma (NHL)
A Phase 1/2 Study of Oral LOXO-305 in Patients with Previously Treated Chronic Lymphocytic Leukemia/Small Lymphocytic Lymphoma (CLL/SLL) or Non-Hodgkin Lymphoma (NHL)
PLACEHOLDER
Behandling med tablett LOXO-305 till patienter med tidigare behandling för sitt KLL/Small Lymphocytic Lymphoma (CLL/SLL) or Non-Hodgkin Lymphoma (NHL)
Mer information om studien för vårdgivare
Behandling
Fas 1-2
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-08-28)

Tillbaka till listan