Inloggad som:

LOXO-BTK-20022

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

LOXO-BTK-20022
A Phase 3 Open-Label, Randomized Study of Fixed Duration Pirtobrutinib (LOXO-305) plus Venetoclax and Rituximab versus Venetoclax and Rituximab in Previously Treated Chronic Lymphocytic Leukemia/Small Lymphocytic Lymphoma (BRUIN CLL-322
A Phase 3 Open-Label, Randomized Study of Fixed Duration Pirtobrutinib (LOXO-305) plus Venetoclax and Rituximab versus Venetoclax and Rituximab in Previously Treated Chronic Lymphocytic Leukemia/Small Lymphocytic Lymphoma (BRUIN CLL-322
PLACEHOLDER
En öppen, randomiserad fas 3-studie med tidsbegränsad pirtobrutinib (LOXO-305) plus venetoklax och rituximab jämfört med venetoklax och rituximab vid tidigare behandlad kronisk lymfatisk leukemi/småcelligt lymfocytärt lymfom
Mer information om studien för vårdgivare
Tidigare behandlade KLL/SLL patienter
-
Behandling
Fas 3
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: Mirella Wahl (2024-03-12)

Tillbaka till listan