Inloggad som:

avslutad_LOKON002

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_LOKON002
LOKON
Phase I/II Trial Investigating an Immunostimulatory Oncolytic Adenovirus for Cancer
PLACEHOLDER
Lokal genterapi med onkolytiskt virus som kodar för immunstimulerande gener.
Mer information om studien för vårdgivare
Patienter med avancerad sjukdom erhåller metastasinjektioner varannan vecka i kombination med cytostatikabehandling mestadels standardbehandling med gemcitabin.
Patienterna får inte ha större tumörbörda än totalt 70 kvadratcm.
Behandling
Fas 1-2
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-11-21)

Tillbaka till listan