Inloggad som:

Livskvalitet för patienter med malignt melanom

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

Livskvalitet för patienter med malignt melanom
Livskvalitet för patienter med malignt melanom
Livskvalitet för patienter med malignt melanom
PLACEHOLDER
Genom livskvalitetsformulär och djupintervjuer ska studien försöka finna prediktiva faktorer för livskvalitet hos patienter med malignt melanom i olika stadier av sjukdom, samt studera och finna prediktiva faktorer för inverkan på livskvalitet av behandling.
Mer information om studien för vårdgivare
Patienter som ska genomgå behandling för malignt melanom kan tillfrågas om deltagande i studien.
Omvårdnad
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: Administrator (2018-02-14)

Tillbaka till listan