Inloggad som:

LISTO

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

LISTO
Slutning av loop-ileostomi. Påverkar valet av anastomosteknik vid slutning av loop-ileostomi förekomsten av postoperativa komplikationer? Val av teknik vid förslutning av bukväggen.
Loop Ileostomy Closure.Stapled or Hand-sewn Anastomoses? Suture or Mesh Closure of the Stoma Site in the Abdominal Wall. A Prospective Randomised Multicenter Trial.
PLACEHOLDER
Studien innefattar två frågeställningar: 1. Påverkar valet av anastomosteknik vid slutningen av loop-ileostomin det postoperativa förloppet? Randomisering till staplad anastomos eller handsydd anastomos. Hypotesen är att staplad anastomos minskar risken för postoperativ ileus. Patienten följs upp med besök efter 1 mån och journalgenomgång efter 2 år 2. Får man genom förebyggande nätförstärkning en minskad risk för uppkomst av bukväggsbråck efter slutning av loop-ileostomi? Randomisering till nät eller suturplastik. Hypotesen är att nätplastik minskar risken för bråck i samband med slutning av loop-ileostomi. Patienten följs med besök efter 1 mån och med klinisk kontroll samt DT i samband med sedvanlig 3-årskontroll efter cancer
Mer information om studien för vårdgivare
Patienter som erhållit loop-ileostomi efter operation av ändtarmscancer eller coloncancer på vänster sida och som enligt klinikens praxis anses vara aktuella för slutning av stomin.
Patient som ej kan tillgodogöra sig muntlig eller skriftlig information på svenska
Behandling
Fas 3
Kurativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2021-06-24)

Tillbaka till listan