Inloggad som:

LD-VenEx

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

LD-VenEx
Phase 2 study of azacitidine in combination with low dose intensity venetoclax in patients with acute myeloid leukemia with integration of explorative multi-omics and ex vivo drug screening data
Phase 2 study of azacitidine in combination with low dose intensity venetoclax in patients with acute myeloid leukemia with integration of explorative multi-omics and ex vivo drug screening data
PLACEHOLDER
En fas 2 studie med azacitidin i kombination med lågdos venetoclax för patienter med akut myeloisk leukemi med parallella explorativa studier med multi-omics och ex vivo drogscreening
Mer information om studien för vårdgivare
Äldre ( >70 år) och/eller sköra patienter med nydiagnostiserad AML och patienter med R/R AML
-
Behandling
Fas 2
Palliativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: studyjohanna (2024-03-10)

Tillbaka till listan