Inloggad som:

LBL 2018

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

LBL 2018
LBL 2018, Behandlingsprotokoll för behandling av barn och ungdomar med lymfoblastlymfom - en internationell multicenterstudie
LBL 2018 – International cooperative treatment protocol for children and adolescents with lymphoblastic lymphoma
PLACEHOLDER
En interrnationell multicenter behandlingsstudie som vill förbättra överlevnaden och förbättra behandlingen . Den rekommenderade behandlingen är standardbehandlingen. Det ingår 2 randomiseringar. 1:a kan alla ingå i där man lottas mellan 2 olika kortison, prednisolon och dexametason.2:a är för de som räknas till högrisk där det är lottning mellan "standarkur" och en intensivare kur av cytostatika. Studien vill minska andelen av återfall med engagemang av centrala nervsystemen genom undersökningar av ryggmärgsvätska. Prover tas i samband med annan provtagning.Man vill också förfina metoderna för att riskgruppera sjukdomen genom genetiska analyser av de tumörerna som räknas till högrisk. Det ingår också frågor om livskvalitet under och efter behandlingen.
Mer information om studien för vårdgivare
barn och ungdomar < 18 år med lymfoblastiskt lymfom
lymfoblastlymfom som sekundär cancer, tidigare organ transplantation
Behandling
Fas 3
Kurativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: Anna Schröder Håkansson (2022-02-24)

Tillbaka till listan