Inloggad som:

avslutad_LASEC-studien; Lymphedema After Surgery for Endometrial Cancer

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_LASEC-studien; Lymphedema After Surgery for Endometrial Cancer
Utveckling och konsekvens av lymfödem efter behandling av cancer i livmoderslemhinnan
Prevalens, komplikationer och riskfaktorer för lymfödem efter pelvin och paraaortal lymfadenektomi vid primär radikal operation för endometriecancer kliniskt FIGO stadium 1 och 2.
PLACEHOLDER
Syftet med studien är att hos kvinnor med endometriecancer som genomgår kirurgisk behandling med eller utan lymfknutsbehandling: fastställa förekomsten och storleken av lymfödem i de nedre extremiteterna inom 1 år efter operation. Fastställa om livskvaliteten skiljer sig?
Mer information om studien för vårdgivare
Kvinnor över 18 år. Kvinnor med endometriecancer, stadium 1 eller 2. Som ska genomgå primär radikal kirurgi omfattande enkel eller eller radikal hysterektomi med bilateral salpingo-oophorektomi ± pelvin och/eller paraaortal lymfadenektomi,± omentresektion i kurativt syfte.
Kvinnor med uterussarcom, som tidigare genomgått pelvin eller paraaortal lymfknutsutrymning. Som tidigare har erhållit strålbehandling mot bäckenet, med behandlingskrävande kronisk venös eller arteriell insufficiens i nedre extremiteter kända medfödda eller förvärvade missbildningar av lymfsystemet.
Observation
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2019-03-21)

Tillbaka till listan