Inloggad som:

avslutad_LARCT-US

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_LARCT-US
Fas II-studie av kort strålningsterapi följt av preoperativ kemoterapi och kirurgi hos patienter med hög risk för återfall i rektal cancer
Phase II study of short course radiation therapy followed by pre-operative chemotherapy and surgery in patients with high-risk primary rectal cancer
PLACEHOLDER
Studien vänder sig till patienter med hög risk för återfall. Patienten får preoperativ RT 5 x 5 Gy följt av oxaliplatin + capecitabine x 4 och sedan operation
Mer information om studien för vårdgivare
ECOG performance score ≤ 1 Ålder ≥ 18 år Skriftligt samtycke Tillräcklig potential för uppföljning. Patienten ska vara i fysiskt och mental lamplight skick för CAPOX Inga kontra- indikationer för kemoterapi med CAPOX inkluderat adekvata blodprover
Omfattande tillväxt i kraniala delen av sakrummet (ovanför S3) Kliniskt signifikant (dvs aktiv) hjärtsjukdom eller hjärtinfarkt inom de senaste 12 månaderna. Patienter med kända malabsorptionssyndrom Tidigare behandling mot rektalcancer (inom 1 mån)Samtidiga okontrollerade medicinska tillstånd
Behandling
Fas 2
Kurativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2020-09-17)

Tillbaka till listan