Inloggad som:

KEYVIBE-010

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

KEYVIBE-010
A Phase 3, Randomized, Double-blind, Active-Comparator-Controlled Clinical Study of Adjuvant MK-7684A (Vibostolimab with Pembrolizumab) Versus Adjuvant Pembrolizumab in Participants with High-risk Stage II-IV Melanoma (KEYVIBE- 010)
A Phase 3, Randomized, Double-blind, Active-Comparator-Controlled Clinical Study of Adjuvant MK-7684A (Vibostolimab with Pembrolizumab) Versus Adjuvant Pembrolizumab in Participants with High-risk Stage II-IV Melanoma (KEYVIBE- 010)
PLACEHOLDER
Detta är en randomiserad multicenter fas 3 studie. Studien är dubbelblind. Syfte är att mäta effekt- och säkerhet av adjuvant MK-7684A (arm A) jämfört med adjuvant pembrolizumab
Mer information om studien för vårdgivare
Patienter med resekterad högrisk (steg IIB-IV inklusive kliniskt stadium II) melanom.
Har okulärt, mukosalt eller konjunktivalt melanom
Behandling
Fas 3
Kurativ
Företag

Studien ändrades senast av: studyjohanna (2024-03-10)

Tillbaka till listan