Inloggad som:

KEYNOTE-B49

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

KEYNOTE-B49
A Randomized, Double-blind, Placebo-controlled, Phase 3 Study of Pembrolizumab Plus Chemotherapy Versus Placebo Plus Chemotherapy for the Treatment of Chemotherapy-Candidate Hormone Receptor-Positive, Human Epidermal Growth Factor Receptor 2-Negative (HR+/HER2-) Locally Recurrent Inoperable or Metastatic Breast Cancer
A Randomized, Double-blind, Placebo-controlled, Phase 3 Study of Pembrolizumab Plus Chemotherapy Versus Placebo Plus Chemotherapy for the Treatment of Chemotherapy-Candidate Hormone Receptor-Positive, Human Epidermal Growth Factor Receptor 2-Negative (HR+/HER2-) Locally Recurrent Inoperable or Metastatic Breast Cancer
PLACEHOLDER
En randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad fas 3‐studie av pembrolizumab plus kemoterapi jämfört med placebo plus kemoterapi för behandling av HR+/HER2– lokalt recidiverande, inoperabel eller metastaserande bröstcancer som är kandidat för kemoterapi (KEYNOTE‐B49)
Mer information om studien för vårdgivare
Kvinnor och män med HR+/HER 2 – bröstcancer som har inoperabelt lokalrecidiv eller metastatisk sjukdom och har progredierat på endokrin behandling med eller utan CDK4/6 hämmare, men som inte erhållit cytostatika för metastatisk sjukdom
Ej PD-L1 positiv
Behandling
Fas 3
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: Birgitta Nässén (2023-10-20)

Tillbaka till listan