Inloggad som:

avslutad_KEYNOTE-A18 / ENGOT-cx11

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_KEYNOTE-A18 / ENGOT-cx11
En randomiserad, dubbelblind fas 3-studie av kemoradioterapi med eller utan pemprolizumab för behandling av lokalt avancerad cervixcancer av högrisktyp
A Randomized, Phase 3, Double-Blind Study of Chemoradiotherapy With or
PLACEHOLDER
En randomiserad, dubbelblind fas 3-studie av kemoradioterapi med eller utan pembrolizumab för behandling av cervixcancer i stadium IB2–IIB (med nodpositiv sjukdom) och cervixcancer i stadium III–IVA (antingen nodpositiv eller nodnegativ sjukdom) enligt International Federation of Gynecology and Obstetrics 2014
Mer information om studien för vårdgivare
Histopatologiskt bekräftad skivepitelcancer, adenocarcinom eller adenoskvamös cancer i livmoderhals stadium IB2-IIB (med nodpositiv sjukdom) eller stadium III-IVA (nodpositiv eller nodnegativ) som inte erhållit definitiv kirurgi, strålbehandling eller systemisk behandling och är immunterapi-naiva.
Annan histopatologisk subtyp (tex sarkom, småcellig cancer med neuroendokrin differentiering, icke-epitelial cancer). Stadium IVB. Har eller planeras operera bort livmodern som en del i cancerbehandlingen.
Behandling
Fas 3
Kurativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-05-10)

Tillbaka till listan