Inloggad som:

avslutad_KEYNOTE-937

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_KEYNOTE-937
Adjuvant behandling med Pembrolizumab eller Placebo efter radikalt ingrepp med resektion eller ablation
A Phase 3 Double-blinded, Two-arm Study to Evaluate the Safety and Efficacy of Pembrolizumab (MK-3475) Versus Placebo as Adjuvant Therapy in Participants With Hepatocellular Carcinoma and Complete Radiological Response After Surgical Resection or Local Ablation (KEYNOTE-937)
PLACEHOLDER
Pembrolizumab också känt som Keytruda är godkänt för behandling av flera olika tumörsjukdomar. Det är dock ännu inte godkänt för denna typ av levercancer. Syftet med studien är att: Testa hur säkert pemrolizumab är jämfört med placebo, när det ges till patienter med levercancer efter operation eller ablation. Undersöka om behandling med pembrolizumab efter operation eller ablation är bättre på att förhindra återfall. Undersöka hur kroppen kan hantera pembrolizumab/placebo efter operation eller ablation. Undersöka om pembrolizumab hjälper patienter att leva längre och ha en förbättrad livskvalitet. Pembrolizumab verkar genom att hjälpa immunsystemet att bekämpa cancern.
Mer information om studien för vårdgivare
Diagnostiserad Hepatocellulär Cancer Komplett radiologisk respons efter kirurgisk resektion eller lokal ablation av tumören/tumörerna. Studiestart senast 12 veckor efter kirurgi eller ablation. Medelhög till hög risk för återfall. Man eller kvinna över 18 år
Har eller har haft någon annan malignintet de sista 3 åren. Har haft en blödning från eophagus varicer inom de sista 6 månaderna Har ascites vid fysisk undersökning Fått annan lokal behandling för levercancer än ablation. Fått annan systemisk anti-cancer behandling för HCC
Behandling
Fas 3
Kurativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2024-04-12)

Tillbaka till listan