Inloggad som:

avslutad_KEYNOTE 913

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_KEYNOTE 913
Pembrolizumab som första linjens behandling vid avancerad merkelcellscancer
A Phase 3 Open-label, Single Arm Study to Evaluate the Safety and Efficacy of Pembrolizumab (MK-3475) as First Line Therapy in Participants With Advanced Merkel Cell Carcinoma
PLACEHOLDER
Studieläkemedlet MK-3475 (pembrolizumab) är en så kallad PD-1 hämmare, som i studien ska ges till patienter med avancerad merkelcellscancer som ännu inte fått behandling för avancerad sjukdom. Behandling ges var 3:e vecka i maximalt 35 cykler.
Mer information om studien för vårdgivare
Tidigare obehandlad avancerad merkelcellscancer. ECOG 0-1
Autoimmun sjukdom, aktiv infektion, hjärt-kärlsjukdom, tidigare transplantation.
Behandling
Fas 3
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2021-09-08)

Tillbaka till listan