Inloggad som:

Keynote-905

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

Keynote-905
En randomiserad fas 3_studie av cystektomi med perioperativt pembrlizumab versus cystektomi enbart för patienter med muskelinvasiv blåscancer som inte kan behandlas med cisplatin
A Phase 3 Randomized Study of Cystectomy plus Perioperative Pembrolizumab versus Cystectomy Alone in Cisplatin-ineligible Participants with Muscleinvasive Bladder Cance
PLACEHOLDER
Studiens syfte är att utvärdera om behandling med studieläkemedlet pembrozilumab före operation ökar andelen med patologisk komplett respons i operationsmaterialet och om fortsatt behandling med pembrolizumab efter operation också förlänger händelsefri överlevnad
Mer information om studien för vårdgivare
Patienter som är metastasfria Patienter aktuella för radikal cystektomi
Har en känd ytterligare icke-urotelial malignitet som fortskrider eller har krävt aktiv anticancerbehandling ≤3 års Deltagare med ≥ N2-sjukdom eller metastaserande sjukdom (M1) Har fått någon tidigare systemisk behandling, kemoradiation och/eller strålbehandling för MIBC eller NMIBC.
Behandling
Fas 3
Ej tillämpbar
Företag

Studien ändrades senast av: Birgitta Nässén (2023-09-14)

Tillbaka till listan