Inloggad som:

Keynote-905

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

Keynote-905
En randomiserad fas 3_studie av cystektomi med perioperativt pembrlizumab versus cystektomi enbart för patienter med muskelinvasiv blåscancer som inte kan behandlas med cisplatin
A Phase 3 Randomized Study of Cystectomy plus Perioperative Pembrolizumab versus Cystectomy Alone in Cisplatin-ineligible Participants with Muscleinvasive Bladder Cance
PLACEHOLDER
Studiens syfte är att utvärdera om behandling med studieläkemedlet pembrozilumab före operation ökar andelen med patologisk komplett respons i operationsmaterialet och om fortsatt behandling med pembrolizumab efter operation också förlänger händelsefri överlevnad
Mer information om studien för vårdgivare
Patienter som är metastasfria Patienter aktuella för radikal cystektomi
Behandling
Fas 3
Ej tillämpbar
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2020-05-12)

Tillbaka till listan