Inloggad som:

KEYNOTE-866

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

KEYNOTE-866
En fas 3, randomiserad dubbelblind studie av perioperativt pembrolizumab (MK-3475) versus placebo tillsammans med neoadjuvant kemoterapi vid muskelinvasiv blåscancer
A Phase 3, Randomized, Double-blind Study to Evaluate Perioperative Pembrolizumab (MK-3475) + Neoadjuvant Chemotherapy versus Perioperative Placebo + Neoadjuvant Chemotherapy in Cisplatin-eligible Participants with Muscle-invasive Bladder Cancer
PLACEHOLDER
Den aktuella studiens syfte är att utvärdera om tillägg med studieläkemedlet pembrolizumab till cytostatika minskar antal levande celler vid tid för operation och om fortsatt behandling med pembrolizumab efter operation också förlänger sk eventfri överlevnad . Bedömningen av eventfri överlevnad görs radiologiskt både före och efter operation enligt RECIST 1.1 (Response Evaluation Criteria In Solid Tumors)-kriterierna vilka är baserade på radiologi med datortomografi eller magnetkamera. Säkerhet och biverkningar följs och undersöks bland annat med hjälp av upprepade blodprovsanalyser, kroppsundersökningar, EKG och biverkningsrapportering enligt CTCAE-version 4.0.
Mer information om studien för vårdgivare
Histologiskt bekräftad muskelinvasiv blåscancer (T2-T4aN0M0) med huvudsakligen (≥50%) urotelial histologi Icke-metastaserad cancer TUR inom 60 dagar
Malignitet som krävt behandling de senaste 3 åren Strålterapi mot blåsat Behandling riktad mot stimulatoris eller co-inhibitorisk T-cell receptor (tex PD1, PD-L1, PD-L2, CTLA-4, OX-40, CD137) Tidigare antineoplastisk behanlding för MIBC
Behandling
Fas 3
Kurativ
Företag

Studien ändrades senast av: Akademiska sjukhus (2023-08-24)

Tillbaka till listan