Inloggad som:

avslutad_KEYNOTE 789

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_KEYNOTE 789
En dubbelblindad randomiserad fas III-studie av pemetrexed och platinumcytostatika med eller utan tillägg av pembrolizumab (MK-3475) hos patienter med EGFR-muterad metastaserande icke-småcellig lungcancer.
A randomized, double-blind, phase 3 study of Pemetrexed + Platinum Chemotherapy with or without Pembrolizumab (MK-3475) in TKI-resistant EGFR-mutated tumors in metastatic non-squamous non-small cell lung cancer (NSCLC) participants.
PLACEHOLDER
Behandlingen ges i 4 kurer var 3:dje vecka följt av Pembrolizumab/placebo tillsammans med Pemetrexed i max 2 år med ev. fortsatt Pemetrexed därefter. Vid försämring i cancersjukdomen kan en avblindning ske och de som inte erhållit Pembrolizumab kan bli aktuella för det var 3:e vecka i max 2 år.
Mer information om studien för vårdgivare
EGFR-muterad metastaserande icke-småcellig lungcancer (NSCLC) som försämrats i sin cancersjukdom efter behandling med tillgängliga EGFR-hämmare inkl osimertinib vid T790M mutation. ECOG PS 0-1.
Tidigare erhållit cytostatikabehandling i metastatiskt skede (exkl TKI). Kända aktiva obehandlade CNS-Symtomatisk ascites eller pleuravätska.
Behandling
Fas 3
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2020-10-07)

Tillbaka till listan