Inloggad som:

avslutad_Keynote 555

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_Keynote 555
En randomiserad klinisk läkemedelsprövning i fas 1 som utvärderar relativ biotillgänglighet av Pembrolizumab vid subkutan gentemot intravenös infusion hos forskningspersoner med avancerat melanom.
A Phase 1 Randomized Clinical Study of Pembrolizumab (MK-3475) to Evaluate the Relative Bioavailability of Subcutaneous Injection Versus Intravenous Infusion in Participants with Advanced Melanoma
PLACEHOLDER
Studieläkemedlet MK-3475 (pembrolizumab) ges till patienter med avancerad hudcancer, melanom. Studien är en öppen fas I studie där patienter i Sverige inkluderas till 400 mg pembrolizumab som intravenös administrering var 6 vecka
Mer information om studien för vårdgivare
Histologisk eller cytologisk konfirmerad avancerad melanomdiagnos. Icke operabelt stadium III eller IV melanom. Inte ha behandlats för avancerad eller metastaserande sjukdom
Har behandlats tidigare för inoperabel eller metastaserande melanom. Inte ha fått behandling med annan anti-PD-1, PD-L1 eller PD-L-2 behandling eller annan behandling som stimulerar t-celler. Inte ha fått strålbehandling 2 veckor före studiestart.
Behandling
Fas 1
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2020-08-07)

Tillbaka till listan